Genootschap Nederland - Aruba

NieuwsGenootschap Nederland - Aruba (GNA)

SAVE-THE-DATE

Jaarlijkse Bijeenkomst: Aruba in het herdenkingsjaar slavernijverleden

Datum: zaterdag 11 november 2023

Tijd: 15:30 – 19:00

Locatie: Hotel Leonardo Royal Den Haag Promenade, Van Stolkweg 1, Den Haag

U ontvangt binnenkort een uitnodiging waarmee u zich kunt aanmelden.


GNA Nieuwsbrief 2, 2023

Lees meer...

GNA Nieuwsbrief 1, 2023

Lees meer...

GNA Jaarverslag 2022

Lees meer...


Naschrift oud-voorzitter Nico van Grieken

‘Het Genootschap Nederland-Aruba is nooit af’

Investeren in gezamenlijkheid. Zo heette de visie op de toekomst van ons Koninkrijk, die in 2004 werd opgesteld naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden.

Investeren in gezamenlijkheid kan ook dienen als ondertiteling van het Genootschap Nederland-Aruba: meerwaarde putten uit samenwerking en harmonie binnen het Koninkrijk en nastreven van solidariteit, met behoud van gemeenschappelijke instituties voor intereilandelijke samenwerking. Zij zijn van stonde af aan een belangrijk richtsnoer geweest bij mijn bestuurlijke inzet voor het GNA, als vice-voorzitter en als voorzitter.

Lees meer...


Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 5e-lustrum-logo-2-1024x576.png

25-jarig jubileumviering GNA impressie

Thema: ‘De kracht van verbondenheid, het Koninkrijk en Aruba in de toekomst’

Datum: zaterdag, 19 november 2022

Locatie: Koninklijk Theater Diligentia, Den Haag

Tijd: 14:15 - 19:00


30 Jaar Status AparteGenootschap Nederland – Aruba (GNA)

Het jaar 2016 was voor Aruba een bijzonder jaar. Aruba vierde haar 30 jaar Status Aparte.

Naar aanleiding van deze historische en heuglijke gebeurtenis heeft het Genootschap met een aantal essays aandacht geschonken aan deze viering.

De artikelen die verschenen richtten de aandacht op de economische, de staatkundige en de politieke betekenis van de Status Aparte. Onderstaand treft u de 4 essays die gedurende vorig jaar op onze pagina zijn geplaatst.

’1986 – 2016: ‘Aruba dertig jaar land in het koninkrijk / Economische veerkracht en toenemende stabiliteit’ geschreven door Henk Timmer, ons erelid, medeoprichter en oud-bestuurder van het Genootschap Nederland-Aruba.

‘Aruba heeft meerwaarde voor de toekomst van het Koninkrijk en deze loopt via Europa’ geschreven door oud-ministers Laurens Jan Brinkhorst en Hans Hillen.

‘Dertig jaar ‘land’ Aruba – pabien, en hoe nu verder?’ geschreven door de wetenschapper Prof. dr. G.J. Oostindie, directeur van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV-KNAW) en hoogleraar Geschiedenis aan de Universiteit Leiden.

‘De Caribische pionier van het Koninkrijk’ geschreven door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks Relaties Dr. Ronald H. A. Plasterk.