Genootschap Nederland - Aruba

NieuwsGenootschap Nederland - Aruba (GNA)

SAVE-THE-DATE

Jaarlijkse Bijeenkomst: Aruba in het herdenkingsjaar slavernijverleden

Datum: zaterdag 11 november 2023

Tijd: 15:30 – 19:00

Locatie: Hotel Leonardo Royal Den Haag Promenade, Van Stolkweg 1, Den Haag

U ontvangt binnenkort een uitnodiging waarmee u zich kunt aanmelden.


GNA Nieuwsbrief 2, 2023

Lees meer...

GNA Nieuwsbrief 1, 2023

Lees meer...

GNA Jaarverslag 2022

Lees meer...


Naschrift oud-voorzitter Nico van Grieken

‘Het Genootschap Nederland-Aruba is nooit af’

Investeren in gezamenlijkheid. Zo heette de visie op de toekomst van ons Koninkrijk, die in 2004 werd opgesteld naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden.

Investeren in gezamenlijkheid kan ook dienen als ondertiteling van het Genootschap Nederland-Aruba: meerwaarde putten uit samenwerking en harmonie binnen het Koninkrijk en nastreven van solidariteit, met behoud van gemeenschappelijke instituties voor intereilandelijke samenwerking. Zij zijn van stonde af aan een belangrijk richtsnoer geweest bij mijn bestuurlijke inzet voor het GNA, als vice-voorzitter en als voorzitter.

Lees meer...


Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 5e-lustrum-logo-2-1024x576.png

25-jarig jubileumviering GNA impressie

Thema: ‘De kracht van verbondenheid, het Koninkrijk en Aruba in de toekomst’

Datum: zaterdag, 19 november 2022

Locatie: Koninklijk Theater Diligentia, Den Haag

Tijd: 14:15 - 19:00


Toespraken en artikelenGenootschap Nederland – Aruba (GNA)

Het Genootschap Nederland-Aruba heeft in de loop der jaren vele bijeenkomsten georganiseerd, waaronder lezingen, symposia en deelnemersbijeenkomsten. In die tijd hebben ook enkele van onze deelnemers belangwekkende artikelen gepubliceerd. Via onderstaande links kunnen enkele van die toespraken en artikelen worden bekeken.

‘De toekomst van het koloniale verleden, afscheidscollege 2021’ – Door Prof. dr. Gert J. Oostindie – Directeur van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV-KNAW) Hoogleraar Koloniale en Postkoloniale Geschiedenis aan de Universiteit Leiden – 17 deember 2021

‘Het belang van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie in en voor het Koninkrijk’ – Door President Eunice Saleh van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie – 18 november 2021

‘Aruba, zet de volgende stap om te komen tot een eigen ombudsman’ – Door Reinier van Zutphen, Nationale Ombudsman – 26 april 2021

‘Helaas is er niet altijd oog voor de Landen en Gebieden Overzee van de Europese Unie’ – Door Samira Rafaela, Nederlandse Europarlementariër (D66) – 21 december 2020

‘Advies van de Adviescommissie Nationaal Beleidskader Koloniale Collecties biedt Toegevoegde Waarde voor Aruba’ – Door Arminda Franken-Ruiz, voormalig directeur Nationaal Archeologisch Museum Aruba – 23 november 2020

‘Hechte koninkrijksrelaties zijn een lief ding waard; Caribisch crisisgebied schreeuwt om een oplossing’ – Door Nico van Grieken, Voorzitter Genootschap Nederland-Aruba – 16 september 2020

‘Slim zijn en kansen zien; Aruba maakt aanspraak op groot Europees ontwikkelingsfonds’ – Door Malik Azmani (VVD), lid van het Europees Parlement, VVD-fractieleider en vicefractievoorzitter van de Europese liberalen (Renew Europe) – 16 september 2020

‘Als Europese burgers zijn wij met elkaar verbonden; Statuswijziging naar ‘ultraperifeer gebied’ maakt meer Europese steun mogelijk, maar vergt grondige discussie’ – Door Tom Berendsen (CDA), lid van het Europees Parlement (CDA/Europese Volkspartij) en onder meer lid van de Commissie voor Regionale Ontwikkeling. – 16 september 2020

‘Hervormingen zijn absoluut noodzakelijk’  (de bijbehorende presentatie slides) – Door Professor Raymond Gradus, CAft-voorzitter Raymond Gradus – 01 september 2020

‘Eigen verantwoordelijkheid dragen om beter uit deze crisis te komen’ – Door Evelyn Wever-Croes, Minister President van Aruba – 21 juni 2020

Inleiding webinar Raad van State n.a.v. publicatie “Verdeeld Koninkrijk”– Door Paul Comenencia, staatsraad van het Koninkrijk  – 12 juni 2020

65 jaar Statuut voor het Koninkrijk: Samen kunnen we meer! – Door Frits Goedgedrag, voorzitter Raad van Advies Aruba – 16 december 2019

Verschraling tegengaan na 65 jaar Statuut voor het Koninkrijk – Door Paul Comenencia, staatsraad van het Koninkrijk – 14 december 2019

65 jaar Statuut: een kwetsbaar Koninkrijk! – Door de vice-president van de Raad van State van het Koninkrijk, mr. Th.C. de Graaf – 4 november 2019

Aruba’s eeuw van transformatie – Door Henk Timmer (medeoprichter en ere-lid Genootschap Nederland Aruba) – 06 oktober 2019

Aruba als voorbeeld van geslaagde integratie van migranten – Door Henk Timmer (medeoprichter en ere-lid Genootschap Nederland Aruba)

Aruba – 1986-2016 Aruba dertig jaar land in het koninkrijk – Door Henk Timmer (medeoprichter en ere-lid Genootschap Nederland Aruba)

Er is meer eenheid dan verscheidenheid in ons Koninkrijk – Door Piet Hein Donner, vice-president van de Raad van State en oud-minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – 22 oktober 2016

Afscheidsrede Raad van State door Mito Croes – Ter gelegenheid van zijn afscheid als lid van Raad van State (september 2014 – juni 2016). Mito Croes was een gewaardeerde bestuurslid van het Genootschap – 01 juni 2016

In Memoriam Gerda Meijerink – Door voorzitter Nico van Grieken ter gelegenheid van het overlijden van oud-voorzitter GM (1999-2015) – 08 januari 2016

Aruba verdient beter! – Door Henk Timmer (medeoprichter en ere-lid Genootschap Nederland Aruba)

Genootschap Nederland-Aruba vervult zeer belangrijke rol nu koninkrijksverhoudingen zakelijker zijn geworden –  Door voorzitter Nico van Grieken in toespraak Jaarbijeenkomst 2015 – 03 oktober 2015

Financiële relaties in het Koninkrijk anno 2015– Door dr. A.G. Croes (Mito) als update van het proefschrift De herdefiniëring van het Koninkrijk (2005)

De geopolitieke meerwaarde van Aruba voor het Koninkrijk – L.J. Brinkhorst – Lezing 21 april 2015

Aruba hoort bij en kan niet zonder ons – Door Henk Timmer voor TROUW – 30 december 2014

Koninkrijksband essentieel voor toekomst Aruba – Door Henk Timmer voor Amigoe – november 2014

Aruba en het Koninkrijk. Uitdagingen en kansen– Liesbeth Spies, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – Jaarbijeenkomst 6 oktober 2012

Cas di Cultura: vijftig jaar tehuis voor de Kunstkring– Henk Timmer – November 2008

Nieuwe impulsen in de Koninkrijksrelaties– Jaime Saleh – Symposium 2 november 2007

Een toekomstvisie voor het Koninkrijk der Nederlanden– Mito Croes – Symposium 2 november 2007

Aruba-Nederland: Elke relatie vraagt om onderhoud – Willibrord van Beek – Jaarbijeenkomst 16 september 2006

Aruba, 20 jaar status aparte. Hoe verder? – Eduardo de Veer (& bijlage) – Bijeenkomst Nieuwspoort 14 oktober 2005

Het onzalige statuut– Hans Hillen – Jaarbijeenkomst 10 september 2005

De Europese Unie en de Nederlandse Antillen en Aruba – Nico van Grieken – Gepubliceerd in het Gedenkboek 50 jaar Statuut; Een Koninkrijksbundel (2005). Met toestemming van de uitgever op deze website geplaatst

De metamorfose van een eiland – Henk Timmer – Gepubliceerd in het Gedenkboek 50 jaar Statuut; Een Koninkrijksbundel (2005). Met toestemming van de uitgever op deze website geplaatst

50 jaar Statuut: Een kroniek van kansen en gemiste kansen– Gilbert Wawoe – Gepubliceerd in het Gedenkboek 50 jaar Statuut; Een Koninkrijksbundel (2005). Met met toestemming van de uitgever op de website geplaatst

Tropisch Nederland anno 2004 – John Jansen van Galen – Jaarbijeenkomst 25 september 2004

De verhouding Nederland-Aruba – Hans Dijkstal – Jaarbijeenkomst 6 september 2003

Eagle Beach met daarachter Palmbeach