Genootschap Nederland - Aruba

NieuwsGenootschap Nederland - Aruba (GNA)

SAVE-THE-DATE

Jaarlijkse Bijeenkomst: Aruba in het herdenkingsjaar slavernijverleden

Datum: zaterdag 11 november 2023

Tijd: 15:30 – 19:00

Locatie: Hotel Leonardo Royal Den Haag Promenade, Van Stolkweg 1, Den Haag

U ontvangt binnenkort een uitnodiging waarmee u zich kunt aanmelden.


GNA Nieuwsbrief 2, 2023

Lees meer...

GNA Nieuwsbrief 1, 2023

Lees meer...

GNA Jaarverslag 2022

Lees meer...


Naschrift oud-voorzitter Nico van Grieken

‘Het Genootschap Nederland-Aruba is nooit af’

Investeren in gezamenlijkheid. Zo heette de visie op de toekomst van ons Koninkrijk, die in 2004 werd opgesteld naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden.

Investeren in gezamenlijkheid kan ook dienen als ondertiteling van het Genootschap Nederland-Aruba: meerwaarde putten uit samenwerking en harmonie binnen het Koninkrijk en nastreven van solidariteit, met behoud van gemeenschappelijke instituties voor intereilandelijke samenwerking. Zij zijn van stonde af aan een belangrijk richtsnoer geweest bij mijn bestuurlijke inzet voor het GNA, als vice-voorzitter en als voorzitter.

Lees meer...


Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 5e-lustrum-logo-2-1024x576.png

25-jarig jubileumviering GNA impressie

Thema: ‘De kracht van verbondenheid, het Koninkrijk en Aruba in de toekomst’

Datum: zaterdag, 19 november 2022

Locatie: Koninklijk Theater Diligentia, Den Haag

Tijd: 14:15 - 19:00


DeelnemerschapGenootschap Nederland – Aruba (GNA)

Het Genootschap Nederland-Aruba staat open voor personen, ondernemingen en instanties die het doel van de stichting ondersteunen en aan de activiteiten wensen deel te nemen.

Bestuur en deelnemers* zijn over het algemeen personen die óf op Aruba gewoond hebben óf die zich uit hoofde van hun functie of anderszins sterk bij Aruba betrokken voelen. Arubaanse en Nederlandse organisaties en ondernemingen met een vestiging of zakelijke belangen op het eiland ondersteunen het Genootschap.

Als u besluit deelnemer te worden, kunt u dit kenbaar maken bij een van de bestuursleden. Of u meldt zich direct aan bij de heer A. G. Toppenberg, zie ledenadministratie onder Contact. Ook als u eerst meer informatie wilt over het Genootschap Nederland-Aruba, kunt u bij een van de bestuursleden terecht.

Van bestuur en deelnemers vragen wij een jaarlijkse bijdrage in de kosten. De bijdrage is vastgesteld op een minimum van € 27.50 per jaar. De bijdrage voor ondernemingen is € 250 per jaar. Deze is als gift aftrekbaar voor de belastingen.

Deelnemers ontvangen gratis de GNA Nieuwsbrief en worden uitgenodigd voor de bijeenkomsten. Partner en/of kinderen kunnen kosteloos geïntroduceerd worden.

*Formeel heeft een stichting geen leden maar deelnemers

Aanmelding

Ja, ik word deelnemer van het Genootschap Nederland-Aruba

De jaarlijkse bijdrage van 27.50 euro (particulier) of 250 euro (bedrijf) kunt u storten op IBAN: NL36 INGB 0007 7421 06 t.n.v. het Genootschap Nederland-Aruba o.v.v. “Jaarlijkse bijdrage [jaar]”.

    * verplicht

    Boca Grandi