Genootschap Nederland - Aruba

NieuwsGenootschap Nederland - Aruba (GNA)

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 5e-lustrum-logo-2-1024x576.pngNieuwsbrief GNA December 2022

21 december 2022 Lees meer...


25-jarig jubileumviering GNA impressie

Thema: ‘De kracht van verbondenheid, het Koninkrijk en Aruba in de toekomst’

Datum: zaterdag, 19 november 2022

Locatie: Koninklijk Theater Diligentia, Den Haag

Tijd: 14:15 - 19:00


Video Lezing

Lezing over de verschillen van bestuur in het Koninkrijk der Nederlanden door dhr. Wouter Veenendaal, universitair hoofddocent politicologie aan de Universiteit Leiden.

Titel: ‘Waarom is samenwerken binnen ons Koninkrijk toch zo moeilijk?’

Datum: woensdag, 29 juni 2022

Tijd: 18:30 (NL-tijd) / 12:30 (AUA-tijd)

Locatie: digitaal

Wouter Veenendaal publiceerde hierover in de Nieuwsbrief van het Genootschap Nederland-Aruba die in maart 2022 verscheen. Hij opperde dat Caribische volksvertegenwoordigers in de Nederlandse Eerste
en Tweede Kamer de Koninkrijksregering controleren. ‘Hiermee zou het democratisch tekort
in het Koninkrijk kunnen worden opgelost’. Denemarken kent een dergelijk bestuursmodel al.

Klik om te kijken

Video Lezing

Lezing door Renwick Heronimo,
Curator Fundacion Museo Arubano (FMA)

’Museum of Industry and Community Museum in San Nicolas, Aruba; A Nation Building Excercise

Datum: donderdag, 10 maart 2022

Tijd: 19:30 (NL-tijd) / 14:30 (AUA-tijd)

Plaats: digitaal via Zoom

Renwick Heronimo is ingegaan op de hoogtijdagen van San Nicolas, met een ’state of the art’ raffinaderij en het verval na het vertrek van de Lago. Uitleg is gegeven over de belangrijke rol die de twee musea, Museum of Industry Aruba en San Nicolas Community Museum, hebben om de stad nieuw leven in te blazen. Via een korte virtual tour heeft Renwick de deelnemers vervolgens laten kennismaken met de beide musea.

Klik om te kijken


Nieuwsbrief GNA Maart 2022

15 maart 2022 Lees meer...

Nieuwsbrief GNA Februari 2022

16 februari 2022 Lees meer...

GNA - Jaarverslag 2021

26 januari 2022 Lees meer...

Nieuwsbrief GNA December 2021

22 december 2021 Lees meer...


DeelnemerschapGenootschap Nederland – Aruba (GNA)

Het Genootschap Nederland-Aruba staat open voor personen, ondernemingen en instanties die het doel van de stichting ondersteunen en aan de activiteiten wensen deel te nemen.

Bestuur en deelnemers* zijn over het algemeen personen die óf op Aruba gewoond hebben óf die zich uit hoofde van hun functie of anderszins sterk bij Aruba betrokken voelen. Arubaanse en Nederlandse organisaties en ondernemingen met een vestiging of zakelijke belangen op het eiland ondersteunen het Genootschap.

Als u besluit deelnemer te worden, kunt u dit kenbaar maken bij een van de bestuursleden. Of u meldt zich direct aan bij de heer A. G. Toppenberg, zie ledenadministratie onder Contact. Ook als u eerst meer informatie wilt over het Genootschap Nederland-Aruba, kunt u bij een van de bestuursleden terecht.

Van bestuur en deelnemers vragen wij een jaarlijkse bijdrage in de kosten. De bijdrage is vastgesteld op een minimum van € 27.50 per jaar. De bijdrage voor ondernemingen is € 250 per jaar. Deze is als gift aftrekbaar voor de belastingen.

Deelnemers ontvangen gratis de GNA Nieuwsbrief en worden uitgenodigd voor de bijeenkomsten. Partner en/of kinderen kunnen kosteloos geïntroduceerd worden.

*Formeel heeft een stichting geen leden maar deelnemers

Aanmelding

Ja, ik word deelnemer van het Genootschap Nederland-Aruba

De jaarlijkse bijdrage van 27.50 euro (particulier) of 250 euro (bedrijf) kunt u storten op IBAN: NL36 INGB 0007 7421 06 t.n.v. het Genootschap Nederland-Aruba o.v.v. “Jaarlijkse bijdrage [jaar]”.

    * verplicht

    Boca Grandi