Mito

 

 

Mito Croes (70) overleden

 

Ons bestuurslid Mito Croes is op zondag 7 augustus 2016 in Aruba overleden. Mr. dr. Antonito Gordiano Croes heeft het Genootschap Nederland-Aruba vele jaren lang met buitengewone bekwaamheid gediend.

 

Hij beschikte o.m. als oud-lid van de Raad van State, oud-minister in Aruba, oud-gevolmachtigde minister in Nederland én als staatsrechtgeleerde over een ongeëvenaarde kennis van beleidszaken die Aruba en het Koninkrijk aangingen. Mede door zijn inzicht en adviezen kon het Genootschap zich ontwikkelen tot een sterke pilaar onder onze missie: het verder versterken van de banden tussen de volken van Aruba en Nederland.

 

Mito Croes had een rotsvast vertrouwen in de mogelijkheden om een beter begrip te kweken van de betekenis en werking van het Koninkrijk. Het ging hem vooral om het belang van de mensen op de zes kleine eilanden in de Caribische Zee. "Als ik eraan zou twijfelen dat die mogelijkheden bestonden, zou ik nooit aan dit proefschrift zijn begonnen," schreef hij in 2006 bij zijn promotie tot doctor aan de Universiteit van Tilburg.

 

Mito is 70 jaar geworden. Een integer, erudiet en aangenaam mens is ons ontvallen. Nog maar kort geleden - op 1 juni - nam hij afscheid van de Raad van State. Hij was er staatsraad voor Aruba: de bekroning van tientallen jaren onvermoeibare inzet voor de publieke zaak. Wij zullen hem zeer missen.

 

 

 


 

 16.02.06 PRESENTATIE 30 JAAR STATUS APARTE FOTO

Dit jaar viert Aruba haar 30 jaar Status Aparte. Pabien Aruba!

 

Naar aanleiding van deze historische en heuglijke gebeurtenis zal het Genootschap in de komende tijd met een aantal essays aandacht schenken aan deze viering.

Er zullen artikelen verschijnen over de economische, de staatkundige en de politieke betekenis van de Status Aparte.

 

Het eerste essay is geschreven door Henk Timmer, ons erelid, medeoprichter en oud-bestuurder van het Genootschap Nederland-Aruba.

 

’1986 – 2016: ‘Aruba dertig jaar land in het koninkrijk / Economische veerkracht en toenemende stabiliteit’

 

Dit verhaal geeft een kijk op enkele belangrijke facetten van Aruba’s economische ontwikkeling.

Het tweede essay is geschreven door de heren Laurens Jan Brinkhorst en Hans Hillen.

- Laurens Jan Brinkhorst, oud-minister en tegenwoordig vervult hij verschillende Europese en internationale adviesfuncties. Voor de Europese Commissie is hij coördinator voor de Mediterrane Corridor van de Transeuropese Transportnetwerken.

- Hans Hillen, oud-minister en actief in het bedrijfsleven, met name als voorzitter van de branchevereniging voor het private onderwijs (NRTO) en als adviseur en belangenbehartiger van technologische innovatieprojecten.

‘Aruba heeft meerwaarde voor de toekomst van het Koninkrijk en deze loopt via Europa’

Het stuk behelst een pleidooi met als vraag of de weg naar voren voor Aruba niet veel beter via Europa kan gaan. Een partnerschap binnen de EU zou Aruba alleen maar breder en kansrijker maken. Bovendien wordt daarmee de ongemakkelijke en door de koloniale geschiedenis niet evenwaardige verbinding met Nederland van het nodige ongemak ontdaan.

Het derde essay is geschreven door de wetenschapper Prof. dr. G.J. Oostindie.

Hij is directeur van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV-KNAW) en hoogleraar Geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Hij publiceert onder meer over de geschiedenis, politiek en cultuur van het Caribisch gebied. Hij leidt thans het door NWO en de KNAW gefinancierde onderzoeksprogramma ‘Confronting Caribbean Challenges: Hybrid Identities and Governance in Small-Scale Island Jurisdictions’.

 

Dertig jaar ‘land’ Aruba – pabien, en hoe nu verder?

Het essay schetst in het kort hoe Aruba zich zou moeten positioneren als land binnen het koninkrijk, na dertig jaar Status Aparte. Deze om ervoor te zorgen voor de continuiteit van de stabiliteit en integriteit van de prestaties die tot nu toe zijn bereikt en ook die van de toekomst. Daarnaast wordt ook gesproken over het onmisbaar koninkrijksverband en de transatlantische mogelijkheden op het gebied van geopolitiek, economie, cultuur en wetenschap.

 Vooraankondiging

Jaarlijkse Bijeenkomst van

Het Genootschap

Nederland – Aruba (GNA)

Zaterdag, 22 oktober 2016

 

Met Keynote Spreker:

de heer Piet Hein Donner

Vice-President van

de Raad van State

 

Meer informatie over de jaarlijkse bijeenkomst van 2016 volgt nog!