16.02.06 PRESENTATIE 30 JAAR STATUS APARTE FOTO

Dit jaar viert Aruba haar 30 jaar Status Aparte. Pabien Aruba!

 

Naar aanleiding van deze historische en heuglijke gebeurtenis zal het Genootschap in de komende tijd met een aantal essays aandacht schenken aan deze viering.

 

Er zullen artikelen verschijnen over de economische, de staatkundige en de politieke betekenis van de Status Aparte.

 

Het eerste essay is geschreven door Henk Timmer, ons erelid, medeoprichter en oud-bestuurder van het Genootschap Nederland-Aruba.

 

’1986 – 2016: ‘Aruba dertig jaar land in het koninkrijk / Economische veerkracht en toenemende stabiliteit’

 

Dit verhaal geeft een kijk op enkele belangrijke facetten van Aruba’s economische ontwikkeling.

 

Het tweede essay is geschreven door de heren Laurens Jan Brinkhorst en Hans Hillen.

- Laurens Jan Brinkhorst, oud-minister en tegenwoordig vervult hij verschillende Europese en internationale adviesfuncties. Voor de Europese Commissie is hij coördinator voor de Mediterrane Corridor van de Transeuropese Transportnetwerken.

- Hans Hillen, oud-minister en actief in het bedrijfsleven, met name als voorzitter van de branchevereniging voor het private onderwijs (NRTO) en als adviseur en belangenbehartiger van technologische innovatieprojecten.

‘Aruba heeft meerwaarde voor de toekomst van het Koninkrijk en deze loopt via Europa’

Het stuk behelst een pleidooi met als vraag of de weg naar voren voor Aruba niet veel beter via Europa kan gaan. Een partnerschap binnen de EU zou Aruba alleen maar breder en kansrijker maken. Bovendien wordt daarmee de ongemakkelijke en door de koloniale geschiedenis niet evenwaardige verbinding met Nederland van het nodige ongemak ontdaan.

Het derde essay is geschreven door de wetenschapper Prof. dr. G.J. Oostindie.

Hij is directeur van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV-KNAW) en hoogleraar Geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Hij publiceert onder meer over de geschiedenis, politiek en cultuur van het Caribisch gebied. Hij leidt thans het door NWO en de KNAW gefinancierde onderzoeksprogramma ‘Confronting Caribbean Challenges: Hybrid Identities and Governance in Small-Scale Island Jurisdictions’.

 

'Dertig jaar ‘land’ Aruba – pabien, en hoe nu verder?'

 

Het essay schetst in het kort hoe Aruba zich zou moeten positioneren als land binnen het koninkrijk, na dertig jaar Status Aparte. Deze om ervoor te zorgen voor de continuiteit van de stabiliteit en integriteit van de prestaties die tot nu toe zijn bereikt en ook die van de toekomst. Daarnaast wordt ook gesproken over het onmisbaar koninkrijksverband en de transatlantische mogelijkheden op het gebied van geopolitiek, economie, cultuur en wetenschap.

 

Het vierde essay is geschreven door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks Relaties Dr. Ronald H. A. Plasterk.

 

Daarvoor was hij lid van de Tweede Kamer voor de PvdA, o.m. als financieel woordvoerder. In het vierde kabinet-Balkenende was hij minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Ronald Plasterk studeerde economie aan de Universiteit van Amsterdam en biologie aan de Rijksuniversiteit Leiden. Hij promoveerde aldaar tot doctor in de wiskunde en natuurwetenschappen. In de Verenigde Staten en in Groot-Brittannië volgde hij postdoctorale opleidingen.

Tot zijn eerste ministerschap (OCW) was hij o.m. directeur van het Hubrecht Laboratorium / Nederlands Instituut voor Ontwikkelingsbiologie (KNAW) in Utrecht. Hij was voorts bijzonder hoogleraar Moleculaire biologie aan de VU te Amsterdam en aansluitend hoogleraar Moleculaire Genetica aan de faculteit geneeskunde van de UvA. Ook was hij hoogleraar Ontwikkelingsgenetica (Academisch Biomedisch Cluster) van de Universiteit van Utrecht.

De heer Plasterk is lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.

 

'De Caribische pionier van het Koninkrijk'

 

In dit essay geeft Dr. Plasterk een samenvatting over hoe het verleden en het heden Aruba en haar bevolking hebben gevormd tot de identiteit die ze hebben.

Een bijzondere kijk op de sequentie van jubilea die de verhouding tussen Aruba en Nederland karakteriseert: 200 Koninkrijk: 60 Statuut:30 Status Aparte.

Daarnaast schetst hij een beeld van de stappen die Aruba momenteel maakt op gebied van innovatie en regionale samenwerking en de betekenis daarvan voor de toekomst van het eiland.

 

 

 


 

 

 

 

Vice-president van de Raad van State en

oud-minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Piet Hein Donner

op jaarbijeenkomst Genootschap Nederland-Aruba

 

GNA 2016  Foto Nico van der Ven 079

Foto: Nico van der Ven

 

 

‘Er is meer eenheid dan verscheidenheid in ons Koninkrijk’

 

“Onze Koninkrijksbanden vormen de uitkomst van een lange historische ontwikkeling. Een Gemenebest dient geen Commonwealth. Uit elkaar gaan is het kiezen van de weg van de minste weerstand. Er is meer eenheid dan verscheidenheid in ons Koninkrijk. Het Koninkrijksstatuut biedt voldoende mogelijkheden om beleidsvragen op te lossen.”

 

Dat zei vice-president van de Raad van State Piet Hein Donner op zaterdag 22 oktober 2016 in zijn lezing voor het Genootschap Nederland-Aruba. Het was de 19e maal dat het Genootschap zijn Jaarlijkse Bijeenkomst hield. Volgend jaar viert het GNA zijn vierde lustrum.

 

Oud-minister Donner sprak in een bijzonder jaar voor het Koninkrijk en de verhouding Nederland-Aruba. Het is 30 jaar geleden dat Aruba zijn Status Aparte verwierf. Hij besteedde dan ook extra aandacht aan de grote betekenis van de autonome positie van Aruba in het Koninkrijk der Nederlanden.

 

Ook mevrouw Shandra John, directeur van het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Aruba, hield een toespraak, waarin zij inging op enkele actuele ontwikkelingen op Aruba. De heer Alfonso Boekhoudt had daarvan afgezien in verband met zijn benoeming tot Gouverneur van Aruba.

 

Voor de Jaarlijkse Bijeenkomst hadden zich zoals altijd vele deelnemers en genodigden aangemeld, onder wie de heer Eduardo de Veer van Meta Corp, die speciaal uit Aruba was gekomen.

 

Voorzitter Nico van Grieken van het Genootschap Nederland-Aruba stond in zijn inleiding o.m. stil bij het plotselinge overlijden van mr. dr. Mito Croes, oud-staatsraad, oud-Gevolmachtigde Minister van Aruba en bestuurslid van het Genootschap.

 

Mito Croes had een rotsvast vertrouwen in de mogelijkheden om meer begrip te kweken voor de betekenis en werking van het Koninkrijk,’ aldus Van Grieken. “Hij droeg bij aan een beter functioneren van het Koninkrijk. Vooral in het belang van de mensen, daar op die zes kleine eilanden in de Caribische Zee.’

 

Mede als staatsrechtgeleerde beschikte hij over een ongeëvenaarde kennis van beleidszaken die Aruba en het Koninkrijk beide aangingen. “Met hem en zijn inzicht kon het Genootschap zich ontwikkelen tot een sterke pilaar onder onze missie: het verder versterken van de banden tussen de volken van Aruba en Nederland.”

 

Ook stond de voorzitter stil bij enkele bestuurswijzigingen. Gilbert Wawoe trad als bestuurslid af, maar blijft enige tijd aan als adviseur van het bestuur. Voorts zijn benoemd en toegetreden de bestuursleden Marifer Aguirre-Broca, Justine Kerssemakers en Stan Robbers. Het Genootschap Nederland-Aruba telt thans in totaal 244 deelnemers (personen en bedrijven).

 

(klik hier voor de toespraak van de VP RvSK P.H. Donner)

 

 

Foto's: Nico van der Ven 

 

GNA 2016  Foto Nico van der Ven 082 GNA 2016  Foto Nico van der Ven 110 GNA 2016  Foto Nico van der Ven 096 GNA 2016  Foto Nico van der Ven 010

Tijdens de bijeenkomst werd de Muzikale Intermezzo verzorgd door

Arubaanse saxofonist Delbert Bernabela en Japaanse pianiste Naomi Tamura

 

GNA 2016  Foto Nico van der Ven 092

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws

van

Het Genootschap

Nederland – Aruba (GNA)

 

Het nieuwe essay (4de) is op onze website te lezen.

 

Geschreven door:

Dr. Ronald H. A. Plasterk

 

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 

‘De Caribische pionier van het Koninkrijk’

 

Klik HIER!